История

Селото в древността

Античността

Средновековие

Турско робство

Възраждане

Посочените данни за историята на с.Розовец са взети от книгата на Минчо Кюркчийски .