Новини

РИОСВ - Пловдив-Заповед № РД - 80/06.10.2006г

06.10.06

Заповед № РД - 80/06.10.2006г. – за назначаване на комисия със задача да разгледа предложените за обявяване като защитени вековни дъбови дървета, намиращи се в землището на с. Розовец, община Брезово;