Новини

Продажбата на “Цех 150”

16.06.99

ЦЕХ 150 , село Розовец

Детайли по сделката
Продажбата на “Цех 150”, село Розовец се извърши на 16 юни 1999 г. в Агенция за приватизация на основание чл.3 ал.1 т.2, чл. 30 и чл.33 от ЗППДОП.
Договорът е сключен между Агенцията за приватизация, представлявана от Захари Желязков и ЕТ “Ключ - Нено Нанев”, представлявано от Нено Нанев.
Купувачът ЕТ “Ключ - Нено Нанев” е със седалище в Пловдив.
Цената на обособената част възлиза на 113 500 000 лева, платими както следва:
- 30% в брой в деня на подписване на договора;
- 20 % в брой до 30 календарни дни от подписване на договора;
- 50 % в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния дълг на Република България и/или други разрешени от закона платежни средства, до 30 календарни дни от подписване на договора.