Розовчани

Георги Караманев

Роден на 15 май 1931 г. в с. Розовец, Пловдивско.

Георги Митев Караманев е български политик и общественик.
Дългогодишен министър на вътрешната търговия и услугите.

Завършил Института по народно стопанство "Плеханов" - Москва.

Бил е първи секретар на ОК на ДКМС в Пловдив, секретар на ЦК на ДКМС, секретар на ОК на БКП в Пловдив, първи секретар на ГК на БКП в Пловдив, началник на управление "Българска кинематография", първи зам.-кмет на София, първи зам.-министър на вътрешната търговия; министър на вътрешната търговия и услугите (1971-1988), от които 5 години и вицепремиер, посланик на България в Република Гърция.

Автор на книгата "Животът ми в три епохи"