Новини

В културния клуб екофорум съвместно с РАО "Тракия"

09.06.08

РАО “Тракия”, съвнестно с община Павел баня и община Брезово проведоха четвърти заключителен еко форум по проект “Изграждане на местен капацитет за обществен диалог в сферата на опазването на околната среда в общините Павел баня и Брезово”, който  се проведе на 16 юли 2008 г., от 14.00 часа в културния клуб на с. Розовец, община Брезово.
Проектът се финансира от Европейския съюз по програма ФАР „Развитие на гражданското общество” 2005.
Темата на форума е “Синхронизация на европейското и българското законодателство в сферата на опазването на околната среда”.
Дейностите по проекта са насочени към стимулиране на гражданското участие, повишаване ефективността на управленските решения на основата на партньорство с гражданите и обединяване на усилията на двете общини за по-активно регионално сътрудничество в областта на екологията.
 
На интернет страницата на РАО "Тракия" вече е открит екофорум, на който можете да споделите мнение, както и да поучите информация по въпроси свързани с опазването на околната среда. -  http://ram-trakia.org/forum/index.php