География

Защитени територии

Историческо място "Дерменка" - в землището на с.Розовец. Лобно място на партизани от Чехларската дружина.

Историческо място "Кутела" - в землището на с.Розовец. Археологически паметник.