Легенди

Златна мина в Царство България

НАХОДКИТЕ НА д-р ГЕОРГИ КИТОВ В РОЗОВАТА ДОЛИНА И МЯСТОТО ИМ В ОБЩАТА ИСТОРИЯ
       
Димитър Делийски
...
На съобщението за действаща златна мина в Царство България край с. Салтъково /Копринка/ се натъкнах преди години в сп. "Ауторама" от 1943 г., където имаше отчет за добива на метали в Царството през 1942 г. Там се казваше: "България добива злато от мина "Злата" в Трънско и мината край с. Салтъково, Казанлъшко." В книжка първа на същото списание за 1942 г. Кръстю К. Георгиев в статията си "Минните богатства в България" в раздела "Златодобиването в България в миналото" пише: "В Казанлъшко при с. Салтъково също са добивали злато; промиван е златоносен пясък и в южните склонове на Средна гора при с. Рахманлии /Розовец/." Севтополис и Рахманлии са били свързани с пряк път покрай р. Гюрля, който съществува и сега! До 1977 г. съм разпитвал най-старите жители на с. Копринка за златната мина в Йериалтънца, но никой не знаеше нищо нито за мината, нито за местността. За добива на злато от траките по поречието на Саплама има съобщения в специализираните исторически издания, ходил съм на мястото само един път, намерих следи от старо селище, известно е на селяните от с. Александрово, но не знаят какво е било.
...
http://www.art-kula.hit.bg/kniga1-4.htm