Новини

Обявление за обществена поръчка

19.05.11

Номер 10 от 19.05.2011 - "Национална електрическа компания" - ЕАД
Обявление за обществена поръчка от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Реконструкция на съществуваща ВЛ 220 kV “Розовец” за присъединяване на ТЕЦ “АЕS-3C Mарица изток-1” към електроенергийната система (ЕЕС) на напрежение 400 kV – инженеринг
Строителство