Новини

Съобщение

16.03.11

Общинска администрация г.Брезово уведомява жителите на общината, че с решение No510/08.12.2010г. е променен размера на такса "битови отпадъци", както следва:
За с.Розовец -  5,2 промила върху данъчната оценка на имота.
Имот с данъчна оценка до 1680лв. се облага с ДНИ.
Срока за Плащане : до 30 април с 5% отстъпка; от 1 май до 30 юни ДНИ се заплаща в целия размер без лихви.