Новини

Програма на докладите за конференцията в с.Розовец 20.04.11.

20.04.11

1.проф.Иван Маразов – НБУ – „ Царските пръстени в Тракия”
2. проф.Ваня Лозанова - Център по Тракология"Проф.Ал.Фол" - "Древна Тракия и траките като
парадигма на Другостта"
3. проф.Калин Порожанов, д-р Ал.Порталски - ЮЗУ "Теренни проучвания на тракийски
владетелски резиденции и елински полиси по крайбрежията на Черно,Мраморно и Тракийско
море 2005 - 2010 г"
4. доц.д-р Иван Джамбов - ПУ"Паисий Хилендарски" - "Археологически наблюдения върху
някои паметници в Стремската долина";
баща му, ст.н.с.Христо Джамбов (92г.!) - "Археологически спомени"
5. д-р Никола Теодосиев, д.р Даниела Стоянова - СУ "Св.Кл.Охридски" - "Особености на
куполните гробници по южните склонове на Средна гора"
6. доц. д-р Тотко Стоянов - СУ "Св.Кл.Охридски - "Сребърната каничка от Розовец, с украса "бял
лотос"(Nelumbo nucifera) в тракийски и средиземноморски контекст"
7. проф. д-р ист.н. Валерия Фол - "Слънчева стела в землището на с.Розовец"
8. доц.д-р Мария Рехо - НАИ с Музей при БАН - "Находките от Розовец в колекциите на
Националния Археологически Музей- София"
9. Мая Аврамова - Национален антропологичен Музей при БАН -"Проблемът "празни" могили в
Древна Тракия"
10. доц. д-р Митко Маджаров - Археологически Музей -Хисаря -"Римския път Diocletianopolis
(Хисаря) - Ranilum (с.Оризово)"
11. доц.Иво Топалилов - ШУ "Константин Преславски" - Хисарската гробница между
езичеството и християнството"
12. Доц. д-р Милена Тонкова – „Тракийски златни украси - знаци на властта от района
на Сърнена гора и Чирпанските възвишения.”
13.доц. д-р Таня Шалганова - НБУ - "Украса за конска юзда. Типология и семантика"
14. Мария Деянова - Исторически Музей - Карлово - "Археологически проучвания в
Карловската долина"
15. доц. д-р Костадин Кисьов - РАМ Пловдив (още не е формулирал темата)
16. доц. д-р Димитър Димитров - Ректор на ВУ "Земеделски колеж"- кратък доклад за
сътрудничеството с Община Брезово в културната и обществена сфера + документален
късометражен филм за първоначалните проучвания на тракийски обекти в района, под
ръководството на проф.д-р Валерия Фол.