Новини

НОВ ТИП МЕГАЛИТ ОТКРИТ В СРЕДНА ГОРА

31.05.16

Уникалният в световен мащаб мегалит "Братята" представлява двойка балансирани успоредни каменни плочи с тегло над 60 т. всяка. Произходът му е без съмнение изкуствен, защото: 1. Скалната площадка, върху която се изправят двата монолита, носи следи от изкуствено подравняване, както върху хоризонталната ѝ повърхност, така и по вертикалната ѝ стена от източната част. 2. Между двата монолита е оформен проход, дълъг около 4 м. Изкуственият му произход е несъмнен поради две причини: А/ ориентацията му е точно изток-запад и Б/ оформен е така, че двете плочи да са успоредни. Засега не е открит подобен обект, въпреки усилията на различни изследователи от целия свят: Сред ограничено по размер скално скупчване, състоящо се от няколко десетки каменни блока с различен размер се ситуира изкуствено подравнена скална площадка с приблизителни размери 5х5 м. Върху нея на разстояние 80-90 см един от друг се издигат двойка успоредни вертикални каменни плочи (ортостати). Познати са сред малцината местни жители, които са запознати със съществуването им, като "Братята". И двата монолита не са свързани с основата си и въпреки че породата на камъка е една и съща за площадката и за ортостатите, те не се явяват продължение на основата. Проходът, който формират, е с ориентация изток-запад и е дълъг около 4 м. Спрямо него единият ортостат се намира на север (тук ще го наричаме „Северен брат”), а другият – на юг („Южен брат”). „Северният брат” е с височина около 6 м, ширина и дебелина при основата съответно 4.20 м и 0.9 м. Характерно за него е, че основата му е с много малка площ и се разширява във височина, за да добие характерна вретеновидна форма. Видимо ‘поставен’ върху подравнената скална площадка, балансът му, макар и теоретично възможен (камъкът се крепи само на три точки с изключително малка площ на фона на колосалния му размер, а не върху цялата си основа), изглежда практически неосъществим. „Южният брат” е висок около 5 м с ширина и дебелина при основата съответно 4.30 м и 1.5 м. При средна плътност на преобладаващите в Сърнена Средна гора гранити около 2.7 т/м3 приблизителното тегло на всяка от плочите не е по-малко от 60 т. Двата монолита се допълват визуално, като формират изключително въздействащ каменен дует – северният е с много тясна основа и се разширява значително във височина, докато южният има масивна основа, като нагоре се стеснява. Предвид отличното местоположение на обекта, осигуряващо изглед на изток и юг към долината и околните върхове.
https://www.youtube.com/watch?v=Fcv0ywA1Apk
https://drive.google.com/file/d/0B4t_r53S8rd1ZkVNRVRLVjJMUWc/view
Мартин Константинов