Селото в древността

Предполага се че землището на Розовец е било обитавано още от дълбока древност .Макар че в самото село досега не са открити конкретни доказателства то в съседство с неговите земи съществуват няколко селищни могили. На 7 км от Розовец, в землището на село Зелениково е открита могила със следи от новокаменната епоха. Подобна могила от същата епоха е открита и край село Златосел. Повечето находки са камени оръдия на труда с които са си служили древните обитатели на нашите земи. Съществуват и мнения на някои историци, според които е имало и...

Автор: Розовец - Минчо Кюркчиев

Античността

За селото през тази епоха съдим от множеството находки намерени в разрушените поселения в района на селото-,Градището ,Калето и др. За съжаление повечето находки са открити от непрофесионалисти, случайно или от иманяри- търсачи на съкровища. Голяма част от находките са били унищожени, като данните за тях са силно преплетени с местния фолклор, преувеличени от легендите и преданията така характерни за розовчанина.

В началото на 30-те години Иван Велков прави описание на градищата и калетата в района. „Право на север от Сакартепе — пише...

Автор: Розовец - Минчо Кюркчиев

Средновековие

Наличеото на три манастира в околностите на селото говори че местността е населявана. Крепост на връх градище продължава да се използва. Друга крепост се намира на върха Змейовец се смята че е от средновековието поради славянското название, но според други датира още от траките. Градежа е сух и от ломен камък , характерен за славяните. На върха Сливово градище също са запазени останки от крепост. Има и стара легенда за един от трита манастирите. Два от манастирите носят името „Св. Никола", а третият - „Св. Неделя. Единия „Св. Никола” е на...

Автор: Розовец - Минчо Кюркчиев

Турско робство

Няма точна данни, кога е било покорено селото под турско робство. Смята се че Пловдив и цялото околиа са едни от първите паднали Български земи под Турско робство. Но пък легендата за манастира Св. Никола" и данните, които се съдържат в „Царственика" на Отец Паисий, говорят за по късното падане на селото и обраста. През този период Турция е имала да решава доста свои вътрешни проблеми и фактически превзетите райони са бели само формално под Турско робство. Военни гарнизони е имало само в големите градове. За много планински села турското...

Автор: Розовец - Минчо Кюркчиев

Възраждане

Вълната на самоосазнаване на българина бързо навлиза в Роозвец. Месното населени се издържало в голяма степен от производството и проджбата на розово масло. Ограниченията на фиодалната натурална ситема на турция са се усещали силино. Много от Розовчани с апътували по света и пряко са продавали своето произведено розово масло. Тези хора са донесли с себеси разказите за един друг свят и култура. Неща които силно са повлияли на селото са се откроява значително от другите български селища. В селото не съществувал никога и „черковния...

Автор: rozovec.com