Селото в древността

автор: Розовец - Минчо Кюркчиев

Предполага се че землището на Розовец е било обитавано още от дълбока древност .Макар че в самото село досега не са открити конкретни доказателства то в съседство с неговите земи съществуват няколко селищни могили. На 7 км от Розовец, в землището на село Зелениково е открита могила със следи от новокаменната епоха. Подобна могила от същата епоха е открита и край село Златосел. Повечето находки са камени оръдия на труда с които са си служили древните обитатели на нашите земи. Съществуват и мнения на някои историци, според които е имало и селище непосредствено под връх Градището, отстоящ на около 3 км от с. Розовец.

Античността
Средновековие
Турско робство
Възраждане